REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE ROSBUD.COM.PL

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.ROSBUD.COM.PL, prowadzony przez (dalej również jako „Sprzedający”):
RYSZARD ROSÓŁ ROSBUD
UL.GARBARSKA 35
32-340 WOLBROM
NIP 649-100-94-90
REGON 276279519
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 2142/98

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży Materiały Budowlane za pośrednictwem sieci Internet.
Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym ROSBUD.COM.PL
Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego ROSBUD.COM.PL produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich. Opcja płatności w EUR jest dostępna tylko przy odbiorze osobistym.
Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu ROSBUD.COM.PL, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego ROSBUD.COM.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego ROSBUD.COM.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. JAK KUPOWAĆ

Zamówienia w sklepie internetowym ROSBUD.COM.PL można dokonywać poprzez:
strony internetowe sklepu WWW.ROSBUD.COM.PL – poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu
telefonicznie – dzwoniąc pod numer 32 644 29 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17 oraz pod numerem telefonu 882 175 955 od poniedziałku do soboty w godzinach 8-17.
na maila rosbud@op.pl
osobiście w siedzibie firmy w Wolbromiu przy ul. Garbarskiej 35 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17 oraz w soboty od 7-13. Gwarantowana dostępność towaru oraz ceny przy odbiorze osobistym po złożeniu zamówienia na stronie sklepu ROSBUD.COM.PL po potwierdzeniu możliwości odbioru przez Sprzedającego mailowo lub telefonicznie. Odbiór osobisty jest możliwy po zgłoszeniu się w siedzibie firmy z wydrukowanym zamówieniem.

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

3. REKLAMACJE I ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji ROSBUD.COM.PL ul. Garbarska 35, 32-340 Wolbrom, może to także zrobić drogą mailową na adres rosbud@op.pl. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, ROSBUD.COM.PL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru ROSBUD.COM.PL zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle ją na adres Kupującego.
W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia i towaru Kupującego o odstąpieniu od umowy.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

W sklepie ROSBUD.COM.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
· Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego . Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta ROSBUD.COM.PL
Dane do przelewu:
RYSZARD ROSÓŁ ROSBUD
ul. GARBARSKA 35
32-340 WOLBROM

Bank PKO BP S.A.
W Olkuszu

63 1020 2430 0000 8302 0024 4210

.
Płatność za pobraniem – wybierając tą metodę Kupujący płaci należną kwotę kurierowi przy dostawie towaru. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy
Płatność w systemie ratalnym

Płatność gotówką lub kartą płatniczą w kasie – dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie firmy w Wolbromiu przy ulicy Garbarskiej 35, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.
Płatność przy dostawie – dotyczy tylko zamówień dostarczanych w obrębie miasta Wolbromia
Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego) lub poinformowanie Sprzedającego przez LUKAS FINANSE o finalnej akceptacji wniosku kredytowego złożonego przez Kupującego, lub pozytywny wynik autoryzacji.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

5. WYSYŁKA TOWARU

Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu ROSBUD.COM.PL. Towary zostały podzielone na grupy: towary z czasem wysyłki do 24 i 48 godzin oraz towary wysyłane do 3,5,7,14 dni. Sprzedający ROSBUD.COM.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego ROSBUD.COM.PL. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

Ze względu na brak możliwości technicznych w platformie sklepowej PRESTASHOP produkty gabarytowe i ceramiczne posiadające adnotację, iż towar jest dostępny jedynie w formie wysyłki paletowej lub odbiór osobisty mimo, że po dodaniu do koszyka widnieje opcja wysyłki w paczkach nie będą realizowane w tej formie ze względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru powstałego podczas transportu.

Przybliżony czas wysyłki

Przesyłki do 30 kg – planowana dostawa przesyłki na drugi dzień roboczy od daty wysłania.
Przelew – Wysyłka na drugi dzień roboczy od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym dla przelewów otrzymanych po godzinie 13:00 oraz w dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym dla przelewów zaksięgowanych do godziny 13:00.

Pobranie – Wysyłka w dzień złożenia zamówienia przy zamówieniu złożonym do godziny 10:00 oraz na drugi dzień roboczy dla zamówień złożonych po godzinie 10:00.

Przesyłki paletowe – planowana dostawa przesyłki na drugi dzień roboczy od daty wysłania. Wysyłka następuje na drugi dzień po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym. W przypadku wysyłek paletowych powyżej 3 palet w zależności od kodu pocztowego miejsca dostawy, dostawa może zostać podzielona na kolejne dni robocze. Ostateczna decyzja zależy od możliwości logistycznych lokalnego dystrybutora.

Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DHL. Duże przesyłki paletowe wysyłane są firmą spedycyjną RABEN. Sklep internetowy ROSBUD.COM.PL zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową „Konto” będące integralną częścią sklepu internetowego ROSBUD.COM.PL, oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie.

Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy ROSBUD w Wolbromiu przy ulicy Garbarskiej 35 o uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

6. KOSZT DOSTAWY

Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący
Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie ROSBUD.COM.PL zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości i wagi towarów i wynosi odpowiednio:
Przesyłka kurierska do 30kg, sposób płatności przelew, 24 PLN brutto/paczka
Przesyłka kurierska pobaraniowa do 30kg, sposób płatności – kurierowi przy dostawie 31 PLN/paczka
Przesyłka paletowa do 950kg lub 1m³ – 289 PLN brutto/paleta

7. PROMOCJE

1. Darmowa wysyłka towarów spełniających minimum logistyczne o których informacja zamieszczona jest na stronie produktu i w zakładce transport.

W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

8. GWARANCJA I SERWIS

Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym ROSBUD.COM.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta
Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo są podbijane.

9. REKLAMACJE I ZWROTY

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada on wady fizyczne, lub jest niezgodny z umową może:
skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego ROSBUD.COM.PL (dotyczy produktów objętych gwarancją)
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny u kuriera. Nie zgłoszenie uszkodzeń kurierowi może wykluczyć późniejsze reklamacje przesyłki. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną. ROSBUD.COM.PL nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź drogą mailowa na adres rosbud@op.pl

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

ROSBUD Ryszard Rosół odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.Nr 141,poz.1176 z późn. zm.) Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu ROSBUD.COM.PL jest kierownik sklepu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego ROSBUD.COM.PL a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Zdjęcia mają tylko charakter podglądowy.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ROSBUD Ryszard Rosół jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ROSBUD Ryszard Rosół danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

ROSBUD.COM.PL informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez ROSBUD Ryszard Rosół. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym ROSBUD.COM.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego ROSBUD.COM.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.rosbud.com.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby ROSBUD Ryszard Rosół ul. Garbarska 35 w Wolbromiu